All posts by kirat

11Apr/18

ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ੩ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ – ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤਨਖਾਹ – 7000-10000 ਯੋਗਤਾ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : ਕਿਰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (09855110110)